Bestyrelsesmøde FC Nanoq 21. maj 2014

Til stede:
Aqqa, Aputsiaq, Mads, Steen, Rene (senere)

Afbud:
Jan, Laaki Referent: Steen


EMNER

 1. Nationaldag
  • Arbejde – kan vi få damerne med? – Det ser sådan ud. Laaki og Najaraq tovholdere. Afklares senest d. 21. juni ift. holdtilmelding KBU. Mad – Huset står for madlavning. Vi hjælper som vi plejer.
  • Bar og fadøl bestilles.
  • Underholdning – Henvendelse til Mads Lumholdt, der vil have 12.500,- for musik til de unge. Mads formand tager kontakt og prøver at prutte prisen ned. (fik den ned på 11.000,- Godt Mads). Der er truffet aftale med Sv. Åge m. harmonika – og damesanger (ca. 1.500.- kr.).
  • Indkøb. Der skal købes sodavand og vin. Mads på sodavand. Vin afklares og vin-og sodavandsglas-indkøb. (Husk byttepenge).
  • Foreningsmøde tirsdag d. 27. maj kl. 17.30 i Huset (Ajamut) – Steen og Aqqa deltager.
  • Pausemusik står Aqqa for (evt. kontakt Laaki og Najaraq for grl. Musik).
  • Vi skal have lagt ud på FB!!! Mads sammen med Masaana. Spred the news…
  • Vi skal have styr på adgangskort – Steen tager den med NOJ.
  • Der er 11 mands kamp om formiddagen (kl. 10.00 – den sidste kamp)
 2. Træning
  • Onsdag – kl. 18 – 19.30 - på bane 3.
  • Træningskamp SAK Oldboys – onsdag d. 4. juni kl. 18 – 19. Apu har ansvar for holdsætning.
 3. Damehold status
  • 9 stk. damer – god interesse. Tilmelding ultimo juni –såfremt damerne skal spille i efterår. Seneste tilbagemelding 21. juni fra damerne vedr. go eller no-go på holdtilmelding.
 4. Hjemmesiden
  • Status er at der ikke er sket så meget. Aqqa prøver at få den op at køre i juni. Der skal lægges info op om klubben; hvem er klubben og bestyrelsen, samt kampprogram. Har man billeder eller andet – send til Aqqa.
 5. Kontingent
  • Konto – Rasmus skal overdrage – kan kun gå for langsomt.
  • Økonomi – afklares.
  • Status Hvem har betalt 2013 / 2014 -> FB – følges op af Rene.
 6. Spilleregistrering
  • Status – det kører fint – løbende registrering – slag på tasken er vi ca. 40 medlemmer der er registreret.
  • Såfremt damerne skal spille i næste ½-sæson skal de også registreres.
 7. Sponsoransøgninger
  • Status – negativt. Mike Brøns – Apu tager en snak med ham når han kommer på besøg i weekenden og hører mulighederne for sponsoraftale.
  • Mads og Masaana laver en historie til aviserne/medierne – en solstrålehistorie om FC Nanoq. Fx Barbie el. Norsaq
  • Brugsen? Nuka din Tøjmand (problem ift. Rene Design)?
  • Mads oplyste om Rene Design til fordelagtige priser (ca. 250,- kr. for sæt) også med navn og tryk. Tøjmærke Macron. Rene Design logo kun på krave.
 8. Tilgodehavender
  • Der er personer der har haft udlæg, der skal afklares/afregnes snarest; Mads, Kenn, Jan, Malik, Rene, Aqqa, Siemen (trøjer). Der skal tages hånd om det NU.
 9. Bestyrelsesmøder/ Næste bestyrelsesmøde
  • Lørdag d. 14. juni kl. 12.00 – oldboyskamp (alternativ d. 15. juni kl. 15.00 - 7M senior).
  • Vi holder sidste best.møde på cafe start juli.
 10. Evt.
  • 1. august Kontakt Århus – Mads tager kontakt.
  • Fittness Apu forespørger om man kan få klubordning ift. fitness. Apu undersøger pris / ordning.

Sponsor

© 2019 FC Nanoq
Joomla Templates by JoomZilla.com
Back to Top