Fodboldklubben FC Nanoq - GENERALFORSAMLING  Lørdag d. 28. januar 2017 kl. 16.00

Sted:  Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1007 København K   (Mødelokale 1. sal) Generalforsamling for foreningen NANOQ 2017

 
DAGSORDEN: 
 
1. Valg af Dirigent og mødereferent

a. Dirigent – Steen Skou
b. Mødereferent – Steen Skou

Generalforsamlingen er lovlig indvarslet iflg. § 9 stk. 1 i klubbens vedtægter.


2. Aflæggelse af beretning -  ved formand Mads Mathiassen

Der har været en del sportslige udfordringer i 2016, men trodsalt bedre end tidligere. Året har budt på Sverige, Nationaldag, Sommerfest i Hvidovre, VM i Straffe, Hajduk Spul Cup, Fodboldafslutning og fultsal-turnering. 
Særligt kan fremhæves VM i straffe, hvor FC Nanoq er fritaget for tilmeldingsgebyrer, da arrangørerne er glade for os. Endvidere Hajduk Spul Cup, hvor FC Nanoq vandt turneringen var et par af højdepunkterne.
Der har været medlemsmæssig afgang, men heldigvis også tilgang af nye, der gør at klubben lever.
Husk I er klubben – det er ikke bestyrelsen der er klubben. Det starter hos én selv.
 

3. Forelæggelse af regnskab samt budget

Rene, klubbens kasserer, gennemgik årets regnskab med årets resultat.  Der har i runde tal været kontigentopkrævninger på omkring kr. 16.000,-, dertil et overskud fra Nationaldagen på ca. kr. 6.000,-. Der har været omkostninger til DBU på ca. kr. 15.000,-, arangementsomkostninger på ca. 4.000,- og udstyrsomkostninger på ca. 1.000,-. Et mindre overskud kunne opretholdes på ca. kr. 2.000,- 


4. Behandling af indkomne forslag

I forkortet udgave; Der blev spurgt ind til at klubholdene har anvendt venner/bekendte som ikke er medlemmer, til at spille for klubben, frem for at anvende klubmedlemmer.  Formanden svarede, at der ved holdsætning, kan være udfordringer; først at få medlemmerne til at svare hurtigt ift. hvorvidt de kan spille, hvilket giver visse frustrationer i relation til at få samlet et helt hold til kamp. Der kan være afbud dagen før eller på selve kampdagen, der giver visse udfordringer.
Holdsætterne anvender generelt meget tid på, at få sat et hold, det være sig 11M, 7M såvel som oldboys.  En generel appel til klubbens medlemmer er, at man vender hurtigt tilbage, eller melder tilbage hvornår man kan sige endelig til/fra, i stedet for slet ikke at svare.
 
Endvidere blev anført eksempler ift. klubmedlemmer der er mødt berusede op til weekendkampe. Formanden udmeldte at vi trodsalt er en hyggeklub. Har vi en fælles ide og forståelse af hvor vi skal hen? Det er - og har været svært at fastsætte kriterier ift. holdsætning. Hvor seriøst skal man tage det? Vi sætter kammeratskabet øverst.  Men når det er sagt, skal aftaler holdes. Man har ansvar for egen tilmelding, egen fremmøde og ikke mindst indsats!  Men der skal afholdes spillermøde ifm. kommende sæson, hvor der skal forventningsafstemmes.  I den kommende sæson har Kenn Pedersen tilbudt sig som holdleder for 11M og Mads prøver at koncentrere sig om det sportslige.
 
Vi prøver at få et tættere kammeratskab og performe/præstere bedst mulig i den kommende sæson og i det fremadrettede arbejde.


5. Fastsættelse af kontingent

Sidste år blev kontigentsatserne hævet til hhv. kr. 200,- for studerende og arbedsløse, samt kr. 400,- for personer med fast arbejde pr. ½ sæson.  Dette niveau fastholdes. 


6. Bestyrelsessammensætning

a. Valg af bestyrelse iht. §4 i vedtægterne. 

Formand: Mads Mathiassen (Ikke på valg)
Næst formand: Aqqaluk Ferdinand Egede (På valg og trækker sig fra bestyrelsen for at give plads)
Sekretær: Steen U. Skou (Ikke på valg)
Kasserer: Rene Nielsen (På valg – ønske om genvalg)
Bestyrelsesmedlemmer: Jesper Isbo (På valg – ønske om genvalg)
Ken Petersen (Ikke på valg) 
 
Der var kampvalg omkring 3 pladser. Ud over Rene Nielsen og Jesper Isbo der var på valg, opstillede Rasmus Isak Ravnshøj Johansen, Uju Johnsen, Daniel Svenningsen og Inuuteq Bech til bestyrelsen.
 
Hhv. blev Rene, genvalgt med 9 stemmer efterfulgt af Uju med 8 stemmer og Rasmus med 7 stemmer.

b. Hermed konstitueredes bestyrelsen med respektivt:

Formand: Mads Mathiassen
Næst formand: Rasmus Isak Ravnshøj Johansen
Sekretær: Steen U. Skou
Kasserer: Rene Nielsen 

c. Valg af 1-2 suppleanter  Daniel Egede Svenningsen og Inuuteq Bech

Den nye bestyrelse afholder bestyrelsesmøde fredag d. 3. marts kl. 17.30.


7. Revisorer

a. Valg af revisor Daniel Egede Svenningsen
 
b. Valg af revisorsuppleant  Ingen


8. Eventuelt

Bødekasse: Uju anførte at Daniel fremover i samarbejde med Uju bliver bødeformænd i Senior (11M og 7M). Uju mente, at der blev delt for få bøder ud hos Oldboys. Rasmus Isak blev ny bødemester for Oldboys. Regler for bøder bliver oplagt på FB for at effektuere de samme bøderegler på de 3 hold.
 
Sponsorer: Der ønskes ny sponsor, da Nuuk Tømrer lukker (går på pension). Daniel vil undersøge muligheder. Såfremt der er nogen der er bekendt med evt. oplagte emner, der kunne støtte FC Nanoq, er man velkommen til at byde ind. Der skal nye dunke til de 3 hold ifm den ny sæson.
 
Banner: Inuuteq foreslog at man kunne have banner på sidelinien. Det undersøges om dette kan erhverves hos Rene Design.
 

Tak for god ro og orden.


 

Sponsor

© 2021 FC Nanoq
Joomla Templates by JoomZilla.com
Back to Top