Fodboldklubben FC NANOQ indkalder til generalforsamling

Sted: Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1007 København K (Mødelokale 1. sal)
Tid: Lørdag den 28. januar 2017 - kl. 14.30 (eller snarest derefter)

BEMÆRK:
INDKOMNE FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN SKAL VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE SENEST FREDAG D. 27. JANUAR 2017.


DAGSORDEN:

1. Valg af
  a. Dirigent
  b. Mødereferent.

2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af regnskab samt budget

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Bestyrelsessammensætning

  a. Valg af bestyrelse iht. §4 i vedtægterne.

    Formand:           Mads Mathiassen (Ikke på valg)
    Næst formand: Aqqaluk Ferdinand Egede (På valg)
    Sekretær:           Steen U. Skou (Ikke på valg)
    Kasserer:            Rene Nielsen (På valg)
    Bestyrelsesmedlemmer: Jesper Isbo (På valg) og
                                              Ken Petersen (Ikke på valg)

  b. Valg af 1-2 suppleanter:

7. Revisorer
  a. Valg af 1-2 revisorer
  b. Valg af revisorsuppleant

8. Eventuelt.

(Der vil blive serveret snacks - kaffe og drikkevarer af klubben)


Generalforsamling for foreningen FC Nanoq 2017

 

Sponsor

© 2021 FC Nanoq
Joomla Templates by JoomZilla.com
Back to Top